L-Unità tal-Ġestjoni tal-Informazzjoni (IMU) hija l-uffiċċju ċentrali ministerjali tal-ICT. Ir-rwol tiegħu huwa li jipprovdi pariri strateġiċi u appoġġ lill-Ministeru. L-unità tassisti lid-dipartimenti u l-entitajiet tal-Ministeru biex itejbu l-produttività permezz tal-użu innovattiv tat-teknoloġija.

Il-funzjonijiet ewlenin tan-negozju tal-Unità tal-Ġestjoni tal-Informazzjoni jinkludu:

  • Il-ġestjoni tal-baġit tal-ICT u l-ottimizzazzjoni tar-riżorsi tal-ICT;

  • Riċerka u inkoraġġiment tal-użu ta’ teknoloġiji emerġenti biex jiġu massimizzati l-kisbiet u jitnaqqsu l-ispejjeż;

  • Awtorizzazzjoni u provvista ta’ servizzi ta’ informazzjoni;

  • Allinjament tat-teknoloġija tal-informatika mal-prijoritajiet tan-negozju tal-Ministeru;

  • Ġestjoni u governanza ta ‘politiki ta’ sistemi ta ‘informazzjoni;

  • Tipprovdi pariri u appoġġ lis-Segretarju Permanenti dwar kwistjonijiet strateġiċi tal-ICT tal-Ministeru;

  • Timmassimizza l-valur għall-flus minn investimenti fit-teknoloġija eżistenti u futuri;

  • Timplimenta, soluzzjonijiet innovattivi, kosteffittivi u siguri tal-ICT.

FacebookTwitter