• Jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ għadd ta’ proġetti kbar kif ukoll ta’ oħrajn iżgħar
  • Iħaffef il-kommunikazzjoni bejn il-Ministeru u l-entitajiet tiegħu bl-għan li jipprova jiżgura l-implimentazzjoni tajba u fil-ħin ta’ proġetti
  • Jimplimenta proġetti interni
  • Ikun ta’ punt fokali għal NAO. IAID, l-Ombudsman u l-FOI għall-Ministeru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika kif ukoll għall-entitatjiet kollha li jaqgħu taħt il-mandat tal-Ministru
  • Jimplimenta u jsegwi kull rakkommandazzjoni ta’ korpi ta’ verifika u jfassal kull xorta ta’ rapporti neċessarji
  • Jaġġorna miżuri ta’ baġittjar, miżuri addizzjonali u ta’ simplifikazzjonijiet li jaqgħu taħt ir-responsbblità tal-Ministeru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika
  • Jiġbor aġġornamenti ta’ kull xahar minn dawk li jmexxu l-Proġetti/Entitajiet li għandhom x’jaqsmu ma’ miżuri tal-Baġit u jgħaddihom ta’ kull xahar lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru
  • Jiġbor Proposti ta’ Miżuri tal-Baġit qabel ma dawn ikunu vverifikati u jintbagħtu lill-MFE
  • Jgħin biex jinġabar tagħrif irrelatat mal-Miżuri tal-Manifest Elettorali
FacebookTwitter