Kif imħabbar fil-Baġit 2016, il-Gvern introduċa Kontribuzzjoni Ambjentali fuq soġġorni fit-tipi kollha ta ‘akkomodazzjoni mill-20 ta’ Ġunju, 2016. L-għan ewlieni ta ‘din il-Kontribuzzjoni Ambjentali huwa li titjieb il-kwalità tul il-katina tal-valur tat-turiżmu. Fil-fatt, id-dħul kollu ġġenerat minn din l-inizjattiva se jkun immirat biss u esklussivament biex itejjeb u jsebbaħ l-infrastruttura lokali f’żoni turistiċi madwar il-Gżejjer Maltin.

Informazzjoni mqassra dwar din l-inizjattiva hija enfasizzata hawn taħt:

BAŻI TA’ ĦLAS

Il-kontribuzzjoni titħallas mit-turisti kollha li għandhom 18-il sena jew aktar irrispettivament min-nazzjonalità (inklużi nies tal-lokal).

Dan jammonta għal €0.50 għal kull persuna għal kull lejl li jqatta’ fil-Gżejjer Maltin fi kwalunkwe tip ta’ akkomodazzjoni bħal lukandi, guesthouses, hostels, resorts, appartamenti, farmhouses, vilel, timeshare u familji ospitanti, fost oħrajn.

Il-kontribuzzjoni hija limitata għal massimu ta’ €5 għal kull waqfa kontinwa. Dan japplika wkoll għal soġġorni b’żewġ ċentri f’Malta u Għawdex.

KALKOLU

Ir-ritorn perjodiku se jiġi kkalkulat kif ġej:

  • = Numru totali ta’ ljieli okkupati minn mistednin matul il-perjodu

  • = Numru totali ta’ ljieli okkupati minn mistednin taħt it-18-il sena

  • = Numru totali ta’ ljieli okkupati minn mistednin ta’ 18-il sena jew aktar, ‘il fuq mil-limitu ta’ 10 iljieli

  • = Total ta’ ljieli ta’ mistednin li jiġu ċċarġjati (A-B-C)  E = Kontribuzzjoni totali pagabbli (D x €0.50)

MEKKANIŻMU

Il-ġbir ta ’din il-kontribuzzjoni beda fl-20 ta’ Ġunju 2016.

Il-kontribuzzjoni għandha tiġi ċċarġjata separatament fuq fattura separata u m’għandhiex tkun inkluża fir-rata tal-kamra mitluba. Dan se jiżgura aktar trasparenza u traċċabbiltà u se jevita li l-ħlas jiġi soġġett għal kummissjonijiet, marġini ta’ operaturi turistiċi u VAT.

Il-ġbir se jiġi amministrat mill-Kummissarju għad-Dħul kif ġej:

• L-ewwel ritorn se jkopri perjodu ta’ 5 xhur sal-31 ta’ Ottubru 2016
• It-tieni ritorn se jkopri perjodu ta’ xahrejn sal-31 ta’ Diċembru 2016
• Mill-2017, ir-ritorni għandhom jiġu sottomessi kull 3 xhur

Il-fornituri tal-akkomodazzjoni se jingħataw lura 15% tal-kontribuzzjoni totali, għall-perjodu biss tal-20 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Ottubru 2016.

RESPONSABBILTÀ

Kull persuna jew entità li tipprovdi akkomodazzjoni turistika fuq bażi kummerċjali tkun obbligata li tiġbor il-kontribuzzjoni u tgħaddiha lill-Gvern.

Ir-responsabbiltà biex tinġabar il-kontribuzzjoni mill-mistednin u tgħaddiha lid-Dipartiment tal-VAT se tingħata lill-fornituri tas-servizzi tal-akkomodazzjoni, jiġifieri d-detentur tal-liċenzja jew l-operatur delegat ta’ terza parti.

Il-fornituri kollha tas-servizz tal-akkomodazzjoni jkunu mistennija li jżommu informazzjoni dwar in-numru ta’ mistednin li joqogħdu f’kull kamra għal kull waqfa kif ukoll l-etajiet tal-mistednin tagħhom. Din l-informazzjoni se tippermetti l-kalkolu tat-tariffa kif ukoll għal skopijiet ta’ verifika.

LINJI GWIDA GĦALL-ĦLAS

L-istruzzjonijiet jistgħu jitniżżlu minn hawn, u l-ħlasijiet għandhom jiġu affettwati onlajn permezz tal-portal tas-servizzi tal-ħlas tal-VAT.

AVVIŻ LILL-MISTEDNIN

Ġie mfassal ‘Avviż lill-Mistednin’ disponibbli f’diversi lingwi sabiex jipprovdi sommarju ta’ informazzjoni dwar il-Kontribuzzjoni Ambjentali. Kopji stampati għandhom jitqiegħdu f’pożizzjoni prominenti eż. Notice Boards, Lifts, Reception Desks, Pakketti ta ‘Merħba, eċċ.

LEĠISLAZZJONI

A.L. 174 tal-2016 – Regolamenti tal-2016 li jemendaw it-Tieni Skeda li tinsab mal-Att dwar l-Eko-Kontribuzzjoni
A.L. 175 tal-2016 – Regolamenti tal-2016 li jemendaw it-Tielet Skeda li tinsab mal-Att dwar l-Eko-Kontribuzzjoni

AKTAR INFORMAZZJONI

Tista’ wkoll tikkonsulta l-Mistoqsijiet Frekwenti (FAQs) u l-Linji Gwida maħruġa mill-Kummissarju għad-Dħul fil-kapaċità tiegħu bħala l-awtorità kompetenti skont l-Att dwar l-Eko-Kontribuzzjoni.

Mistoqsijiet oħra se jiġu trattati mill-Ministeru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika fuq in-numru tat-telefon 2291 5038 jew imejl fuq environmentalcontribution@gov.mt jew mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu fuq in-numru tat-telefon 2291 5000 jew imejl info@visitmalta.com

Appendiċi Utli:

Appendiċi I – Kampjun tad-Dikjarazzjoni tat-Taxxa (id-denunzji kollha issa għandhom jiġu sottomessi biss online fuq ilportal tal-VAT)

Appendiċi II – Kampjun ta’ Irċevuta tal-VAT 

Appendiċi III – Dikjarazzjoni tal-Età tal-Mistieden

Appendiċi IV – Ftehim ta’ Delega ta’ Obbligi

Skip to content